โทรศัพท์

02-437-0100

อีเมล์

sqd@sqd.co.th

เวลาเปิด

จันทร์ - เสาร์ : 8:30 - 17:30

1.8/ KV-CV

1.8/3 (3.6) kV 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED PVCSHEATHED POWER CABLE

3.6/6 KV-CV

3.6/6 (7.2) kV 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED POWER CABLE

6/10 KV-CV

6/10 (12) kV 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED POWER CABLE

8.7/15 KV-CV

8.7/15 (17.5) kV 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED POWER CABLE

12/20 KV-CV

12/20 (24) kV 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATED ANDPVC SHEATHED POWER CABLE

18/30 KV-CV

18/30 (36) kV 90°C CROSS-LINKED POLYETHYLENEINSULATED AND PVC SHEATHED POWER CABLE