โทรศัพท์

02-437-0100

อีเมล์

sqd@sqd.co.th

เวลาเปิด

จันทร์ - เสาร์ : 8:30 - 17:30

สาย 60227 IEC01 หรือที่เรียกย่อๆว่า สายIEC01 (เทียบเท่าสาย THW ตาม มอก. 11-2531) คือ สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน ขนาดที่ผลิต 1.5-400 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 450/750 โวลต์ อนุญาตให้ใช้งานทั่วไป หรือเดินในช่องเดินสาย (ต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย) ไม่อนุญาตให้ร้อยท่อฝังดิน และ ไม่อนุญาตให้ฝังดินโดยตรง

IEC 01 THW

450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

60227 IEC 02 THW (f)

450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED , SINGLE CORE

60227 IEC 05 IV

300/500 V 70°C SOLID CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

 

60227 IEC 06 IV(f)

300/500 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE

สาย 60227 IEC 10  หรือที่เรียกย่อๆ ว่าสาย IEC10 คือสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนและมีเปลือก ขนาดที่ผลิต 1.5-35 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 300/500 โวลต์ อนุญาตให้ใช้งานทั่วไป หรือเดินในช่องเดินสาย (ต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย) หรือวางบนรางเคเบิล ไม่อนุญาตให้ร้อยท่อฝังดิน และไม่อนุญาตให้ฝังดินโดยตรง

60227 IEC 10

300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC AND DOUBLE INSULATED

VAF หรือ VAF-GROUND  คือ สายไฟหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอก ขนาดที่ผลิต 1-16 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 300/500 โวลต์ อนุญาตให้ใช้งานเดินเกาะผนัง หรือเดินในช่องเดินสาย ไม่อนุญาให้ร้อยท่อ และไม่อนุญาตให้ฝังดิน

VAF

300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, FLAT TYPE

 

VAF - GROUND

300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GROUND, FLAT TYPE

NYY คือ สายไฟหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอก ขนาดที่ผลิต 1-16 ตร.มม. แรงดันไฟฟ้า Uo/U 450/750 โวลต์ และแบ่งตามจำนวนแกนได้ดังนี
NYY แกนเดี่ยว ขนาดที่ผลิต 1-500 ตร.มม.
NYY หลายแกน ขนาดที่ผลิต 50-300 ตร.มม.
NYY – GROUND หลายแกนมีสายดิน ขนาดที่ผลิต 25-300 ตร.มม.

อนุญาให้ใช้งานทั่วไป หรือวางบนรางเคเบิล หรือร้อยท่อฝังดิน หรือฝังดินโดยตรง

NYY

450/750 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED

NYY - GROUND

450/750 V 70°C STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED WITH GROUND

VCT

450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED, ROUND TYPE

VCT - GROUND

450/750 V 70°C FLEXIBLE CONDUCTOR PVC INSULATED AND SHEATHED WITH GOUND, ROUND TYPE

THWA

750 V 70°C ALUMINIUM CONDUCTOR PVC INSULATED, SINGLE CORE