PRODUCT

ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อฝ่ายขาย เพื่อตรวจสอบราคาและ % ส่วนลด โทร. 02-437-0100 HOTLINE : 093-242-4951

สายไฟฟ้าแรงดันสูง

สายไฟฟ้าที่ใช้กับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นสายที่มีขนาดใหญ่ ในลักษณะตัวนำตีเกลียว สายไฟฟ้าแรงดันสูงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ สายไฟเปลือย (Bare Wires) และสายหุ้มฉนวน (Insulated Wires)

     สายเปลือย (ฺBare Wires)
          สายเปลือย
คือ สายที่ไม่มีเปลือกฉนวนหุ้มสาย ถ้าหากนำไปใช้กับระบบจำหน่ายแรงดันต่ำจะไม่ปลอดภัย จึงใช้สายชนิดนี้กับงานแรงดันสูง สายเปลือยที่นิยมใช้กับงายแรงดันสูงมักจะทำมาจากอะลูมิเนียม เพราะมีน้ำหนักเบาและราคาถูก แต่สายอลูมิเนียมล้วนจะสามารถรับแรงดึงได้ต่ำ จึงมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถรับแรงดึงได้สูงขึ้น โดยการเสริมแกนเหล็ก เพื่อใช้โลหะอื่นผสม 
         สายเปลือยมีใช้ทั่วไปในระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิดฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

     สายหุ้มฉนวน (Insulated Wires)
          
ในการเดินสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านบริเวณที่มีผู้อาศัย เพื่อความปลอดภัยจะต้องใช้สายไฟฟ้าแรงดันสูงที่มีฉนวนหุ้มและการใช้สายหุ้มฉนวนยังช่วยลดการเกิดลัดวงจรจากสัตว์หรือกิ่งไม้แตะถูกสายไฟฟ้าอีกด้วย ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้สูงขึ้น

สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

สายไฟฟ้าแรงดันต่ำเป็นสายไฟฟ้าที่ใช้ได้กับแรงดันไม่เกิน 1000V มีลักษณะเป็นสายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนโดยที่ตัวนำสำหรับสายไฟฟ้าชนิดนี้ อาจจะใช้ทองแดงหรืออะลูมิเนียม แต่ที่นิยมใช้วสำหรับสายไฟฟ้าแรงดันต่ำคือ สายทองแดง สายไฟฟ้าขนาดใหย์ มีลักษณะเป็นตัวนำตีเกลียว แต่ถ้าเป็นสายไฟฟ้าขนาดเล็กตัวนำก็จะเป็นตัวนำเดี่ยว วัสดุฉนวนที่นิยมใช้กับสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ได้แก่ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross-linked Polyethylene (XLPE)

สินค้าอื่นๆ

ในการเดินสายไฟฟ้านั้น ถึงแม้ว่าฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้า จะมีความแข็งแรงทนทางพอสมควร แต่ว่ามันก็นยังไม่แข็งแรงพอที่จะทนต่อแรงกระแทกต่างๆ จากภายนอกได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสายไฟฟ้า ไม่ให้ได้รับความเสียกายและสามารถใช้งานได้ยาวนาน ในปัจจุบันนิยมที่จะเดินสายไฟฟ้าในท่อสาย (Raceways) ท่อสายเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อกลมหรือช่องสีเหลี่ยมพื้นผิวในเรียบใช้มนการเดินสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ