ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อฝ่ายขาย เพื่อตรวจสอบราคาและ % ส่วนลด โทร. 02-437-0100 HOTLINE : 093-242-4951

IEC 53 VCT&VCT-GROUND

 

IEC 10 VCT

Number of Core จำนวนแกน SIZE ขนาด  Price ราคา

IEC 53

VCT

300/500V

2C

0.75       22.30
1       26.10
1.5       34.60
2.5       55.70

VCT101

450/500V 2C

4       79.50
6      112.90
10      195.30
16     280.00
25     441.50
35     585.10

IEC 53

VCT

300/500V

2C

0.75       27.90
1       35.40
1.5       43.90
2.5       79.40

VCT101 450/500V

4      100.40
6      146.90
10     256.30
16     379.00
25      571.00
35     798.00

IEC 53

VCT

300/500V

2C

0.75       37.10
1       44.10
1.5       56.80
2.5       88.70

VCT101 450/500V

4     127.50
6      191.20
10     335.50
16     485.40
25      731.40
35    1,018.00

  >> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก <<

 

IEC 10 VCT-GROUND

Number of Core จำนวนแกน SIZE ขนาด  Price ราคา

60227 IEC

53 VCT-G

300/500

2C

1/1       35.40
1.5/1.5       43.90
2.5/2.5       79.40
4/4      100.40

VCT-G (101)

450/750 2C

6/6      146.90
10/10     256.30
16/16     379.00
25/16     555.12
35/16     770.33

60227 IEC

53 VCT-G

300/500

3C

1/1       44.10
1.5/1.5       56.80
2.5/2.5       88.70
4/4     127.50

VCT-G (101)

450/750 3C

6/6      191.20
10/10     335.50
16/16     485.40
25/16     720.58
35/16      992.71

60227 IEC

53 VCT-G

300/500

4C

1/1       64.00
1.5/1.5       79.50
2.5/2.5      116.00
4/4      176.94

VCT-G (101)

450/750 3C

6/6     300.45
10/10     455.00
16/16     645.00
25/16     940.00
35/16    1,315.00

  >> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก <<