จำหน่าย สายไฟ Yazaki , BCC

NYY : 70 ํC

60227 IEC 10 NYY

300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED

Conductor  : Solid and stranded annealed copper, Multi-core
 
Insulation: Polyvinyl chloride (PVC/C)
 
Core identification2 Cores : Blue and Brown
3 Cores : Brown, Black and Grey
or Blue, Brown and Green/Yellow
4 Cores : Blue, Brown, Black and Grey
or Brown, Black, Grey and Green/Yellow
5 Cores : Blue, Brown, Black, Grey and Black
or Blue, Brown, Black, Grey and Green/Yellow
 
Inner sheath: Black polyvinyl chloride (PVC)
 
Outer sheath: Black polyvinyl chloride (PVC/ST4)
 
Classification: Maximum conductor temperature 70°C
: Circuit voltage not exceeding 300/500 Volts
  300 Volts between Line-to-Earth
  500 Volts between Line-to-Line
 
Testing voltage: 2,000 Volts
 
Reference standard: TIS 11 Part 4-2553, Table 1 • เดินลอยในอากาศ
 • ฝังดินโดยตรง
 • ร้องท่อผังดิน
 • เดินเกาะผนัง
 • ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
 • ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าอาคาร
 • เดินบนฉนวนลูกถ้วย
 • เดินบนรางเคเบิล
 • เดินในช่องเดินสายชนิด Wire-way ที่ปิดมิดชิด

PRICE

 NYY

Number of Core
จำนวนแกน
SIZE
ขนาด
 Price
ราคา

NYY (101)

750V

1C

1      22.50
1.5      25.00
2.5      29.20
4      39.40
6      58.80
10      70.50
16      98.80
25    144.60
35     196.00
50    259.70
70    352.80
95    474.00
120    608.00
150    746.00
185    928.00
240  1,209.00
300  1,507.00
400  1,928.00
500  2,527.00

IEC 10 NYY

300/500V

2C

1.5      48.10
2.5      57.60
4      81.50
6     112.90
10    159.80
16    226.20
25    332.60
35     441.10

NYY

450/750V

2C

50    630.30
70     891.00
95  1,200.00
120  1,490.00
150  1,830.00
185  2,288.00
240  2,992.00
300  3,724.00

IEC 10 NYY

300/500V

3C

1.5      54.90
2.5      67.40
4      96.95
6     140.00
10    205.00
16     301.00
25     460.10
35    622.30

NYY

450/750V

3C

50    874.70
70   1,183.70
95  1,656.90
120  2,092.00
150  2,546.00
185   3,170.00
240  4,145.00
300  5,136.00

IEC 10 NYY

300/500V

4C

1.5      63.30
2.5      78.80
4     116.60
6     170.50
10    260.20
16    392.30
25    590.40
35    859.00

NYY

450/750V

4C

50   1,115.00
70  1,550.00
95  2,155.00
120  2,726.00
150  3,338.00
185  4,189.00
240  5,519.00
300  6,850.00

NYY-GROUND : 70 ํC

60227 IEC 10 NYY-G

300/500 V 70°C SOLID AND STRANDED CONDUCTOR PVC INSULATED AND DOUBLE SHEATHED

Conductor  : Solid and stranded annealed copper, Multi-core
Insulation: Polyvinyl chloride (PVC/C)
Core identification2 Cores : Blue and Brown
3 Cores : Brown, Black and Grey
or Blue, Brown and Green/Yellow
4 Cores : Blue, Brown, Black and Grey
or Brown, Black, Grey and Green/Yellow
5 Cores : Blue, Brown, Black, Grey and Black
or Blue, Brown, Black, Grey and Green/Yellow
 
Inner sheath: Black polyvinyl chloride (PVC) 
Outer sheath: Black polyvinyl chloride (PVC/ST4)
Classification: Maximum conductor temperature 70°C
: Circuit voltage not exceeding 300/500 Volts
  300 Volts between Line-to-Earth
  500 Volts between Line-to-Line
 
Testing voltage: 2,000 Volts 
Reference standard: TIS 11 Part 4-2553, Table 1

NYY-G 300/500V

 • เดินลอยในอากาศ
 • ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
 • ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าอาคาร
 • เดินบนฉนวนลูกถ้วย
 • เดินบนรางเคเบิล
 • เดินเกาะผนัง
 • เดินในช่องเดินสายชนิด Wire-way ที่ปิดมิดชิด

NYY-G 450/750V

 • เดินลอยในอากาศ
 • ฝังดินโดยตรง
 • ร้องท่อผังดิน
 • เดินเกาะผนัง
 • ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต
 • ร้อยท่อเดินใต้ฝ้าอาคาร
 • เดินบนฉนวนลูกถ้วย
 • เดินบนรางเคเบิล
 • เดินในช่องเดินสายชนิด Wire-way ที่ปิดมิดชิด

 

 

PRICE

IEC 10 NYY-GROUND

Number of Core
จำนวนแกน
SIZE
ขนาด
 Price
ราคา

60227

IEC 10

NYY-G

300/500V 2C

1.5/1.5      54.90
2.5/2.5      67.40
4/4      96.95
6/6     140.00
10/10    205.00
16/16     301.00
25/16    450.75
35/16    607.03

NYY-G (101)

450/750V 2C

50/25    873.98
70/35   1,151.62
95/50   1,600.06
120/70  2,013.00
150/95  2,486.14
185/95  3,034.00
240/120  3,946.00
300/150  4,927.94

60227

IEC 10

NYY-G

300/500V 3C

1.5/1.5      63.30
2.5/2.5      78.80
4/4     116.60
6/6     170.50
10/10    260.20
16/16    392.30
25/16    574.00
35/16    840.15

NYY-G (101)

450/750V 3C

50/25  1,095.00
70/35  1,530.78
95/50  2,109.53
120/70  2,688.11
150/95  3,277.72
185/95  4,097.51
240/120   5,401.11
300/150  6,689.92

60227

IEC 10

NYY-G

300/500V 4C

1.5      89.30
2.5     123.69
4    182.80
6    267.20
10    407.50
16    608.00
25    890.90
35  1,284.00

NYY-G (101)

450/750V 4C

50/25  1,655.00
70/35  2,290.00
95/50  3,155.00
120/70  3,935.00
150/95  4,840.00
185/95  6,015.00
240/120  7,850.00
300/150  9,785.00